سهولت کنترل

نوامبر 6, 2018

سیستم تهویه تبخیری

سیستم تهویه تبخیری چیست ؟ شرکت بین المللی سیلی موفق به انجام بزرگترین سفارش تهویه تبخیری جهان شد .این پروژه در حدود ۵۰،۰۰۰ دستگاه تهویه مطبوع […]
نوامبر 12, 2018

تهویه مطبوع هوای تبخیری

تهویه مطبوع هوای تبخیری شرکت بین المللی سیلیلی موفق به به بزرگترین سفارش جهان برای تهویه مطبوع هوای تبخیری شده است، که در حدود ۵۰،۰۰۰ دستگاه […]