سرمایش

نوامبر 6, 2018

سیستم تهویه تبخیری

سیستم تهویه تبخیری چیست ؟ شرکت بین المللی سیلی موفق به انجام بزرگترین سفارش تهویه تبخیری جهان شد .این پروژه در حدود ۵۰،۰۰۰ دستگاه تهویه مطبوع […]