برگشت پذیر

نوامبر 12, 2018

فن کویل جهانی قابل برگشت

فن کویل جهانی قابل برگشت پیشرانه هوا یک واحد فن کویل جدید، و واقعا برگشت پذیر را راه اندازی کرده است. این طراحی مزایای زیادی دارد، […]