چیلر پیستونی

چیلر هوا خنک پیستونی

در این چیلرها از کمپرسورهای رفت و برگشتی (پیستونی) استفاده میشود. این کمپرسورها، نسل اولیه کمپرسورها به حساب می آیند و دارای مزایایی میباشند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد و با توجه به اینکه از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي هستند، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﻣﻴﺒﺎشند. محور اصلی این کمپرسور توسط یک موتور داخلی یا خارجی (کمپرسور بسته یا باز) به دوران در می آید. میل لنگ به وسیله شاتون ها موجب حرکت خطی پیستون داخل سیلندر میشود. پایین آمدن پیستون در سیلندر ایجاد مکش کرده و سوپاپ، شارژ مبرد را به داخل سیلندر وارد میکند. با بالا آمدن پیستون مبرد پس از رسیدن به فشار طراحی شده از سوپاپ دشارژ خارج میشود.

مزایای چیلرهای هوا خنک پیستونی

– سادگی سیستم و امکان تعمیرکردن کلیه قسمتها به سادگی
– گستردگی در ظرفیت
– سازگاری با شرایط آب و هوایی بسیار گرم
– قابل ارائه با مبدلهای صفحه ای و لوله ـ پوسته ای به درخواست مشتری
– بیشترین نوع استفاده در صنعت و چیلرهای دائم کار میباشد.