چیلر اسکرو تک کمپرسور

چیلر هوا خنک اسکرو تک کمپرسور

در ظرفیتهای 50 الی 90 تن معمولاً از چیلر تک کمپرسور اسکرو استفاده میشود.
جهت دانلود مشخصات فنی چیلرهای هوا خنک اسکرو (تک کمپرسور)، بر روی ظرفیتهای مربوطه کلیک نمائید.

50 Ton        60 Ton        70 Ton        80 Ton       90 Ton        110 Ton        125 Ton        140 Ton