چیلر جذبی

چیلر جذبی

در این نوع از چیلرها برخلاف چیلرهای تراکمی از جذب کننده (Absorber) و ژنراتور (مولد حرارتی) بجای کمپرسور استفاده می شود. عمومی ترین خنک‌کننده در چیلرهای جذبی سیستم برمید لیتیم (لیتیوم برماید) است. در این سیستم در قسمت جذب کننده ، بخار آب بوسیله لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در بخش مولد حرارتی، آب بر اثر گرما و حرارت بالای صد درجه تبدیل به بخار می‌شود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار ۱/۰ اتمسفر است به حالت مایع در می‌آید و سپس در خنک‌کننده که تحت فشار ۰۱/۰ اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می‌گردد و آب به این دلیل که تبخیر شود گرمای نهان خود را از محیط خنک کننده می گیرد و باعث ایجاد برودت می شود و سپس این بخار آب ایجاد شده در خنک کننده به جذب کننده منتقل می شود. و همچنان دوباره این سیکل مدام تکرار می‌شود.

انواع چیلرهای جذبی

1- گروه تک اثره  (Single effect) که خود این گروه به سه دسته چیلرهای تک اثره با تغذیه بخار، تک اثره با تغذیه آب داغ (دمای بالای ۱۰۰ درجه سانتیگراد) و تک اثره با تغذیه آب گرم (دمای زیر۱۰۰ درجه سانتیگراد) تقسیم می‌شوند که نحوه کارکرد آنها همگی مشابه به یکدیگر بوده و همگی دارای حداقل یک مولد حرارتی می باشند. 2- گروه دو اثره (Double effect) ای گروه به دو دسته دو اثره با تغذیه بخار و دو اثره با شعله مستقیم تقسیم می‌شوند. این چیلرها جزو نسل جدید چیلرهای جذبی بوده و دارای سیکل تبرید کاملتری نسبت به چیلرهای جذبی تک اثره‌است.
ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!