ایرواشر

سیستم تهویه مطبوع مناسب

ایرواشر (Air washer) نوعی دستگاه خنک ­کننده با سیستم تبخیری می­باشد که در آن هوا در تماس مستقیم با قطرات آب قرار گرفته و تبادل جرمی و حرارتی بین آب و هوا به وجود می ­آید. شرایط خروجی هوا بستگی به درجه حرارت آب اسپری شده دارد و با کنترل دمای آب میتوان شرایط خروجی هوا را در سیستم تهویه تعیین نمود.

اجزای اصلی ایرواشر

مهمترین جزء ایرواشر (Air washer) شامل یک محفظه حاوی چندین سری نازل جهت اسپری آب و یک بخش جدا کننده که آب و هوا را در خروجی از یکدیگر جدا می کند. یک قسمت نیز برای تجمع کثیفیهای آب اسپری شده و ذرات موجود در هواست؛ بعد از اینکه هوا با قطرات آب برخورد کند کثیفی های آن در این قسمت وارد شده بخش آب فشان هنگامی که هوا را می شوید و ذرات جامد آن را میگیرد می تواند به آن رطوبت زده و همچنین می  تواند رطوبت هوا را بگیرد.

محفظه برخورد آب با هوا به شکل W است. این بخش هوا را وادار به برخورد با صفحات مرطوب میکند تا قطرات اسپری شده ذرات هوا را تمیز کند. پمپ نیز سیرکولاسیون آب را انجام میدهد.

رطوبت زنی توسط ایرواشر

آب اسپری شده هوای پیش گرم را خنک کرده و حرارت آن را می­گیرد و بدین ترتیب آب گرم می­شود. به طور کلی هوا با رطوبت پایین وارد شده، شسته شده و رطوبت آن بالا می­رود و سیستم را ترک می­کند. ایرواشر (Air washer) در تمام فصولی که رطوبت محیط پایین باشد می­تواند هوا را مرطوب کند که این زمانها معمولاً در اواخر پاییز و زمستان و اوایل تابستان یا در آب و هوای خشک است.

کاربردهای رایج ایرواشر (Air washer)

یکی از کاربردهای ایرواشر (Air washer) در صنایع است، دلیل نیاز به رطوبت در محیطهای صنعتی ایجاد شرایط مناسب برای بهره­برداری بهتر می­باشد. در تولید منسوجات و جاهایی که رطوبت هوا در کیفیت تولید اهمیت زیادی دارد ایرواشر رطوبت لازم را در فصول خشک تأمین می­کند. در شرایط رطوبت­ زنی ایرواشر، شبیه برج خنک ­کننده عمل می­کند.

رطوبت­ زدایی در ایرواشر

رطوبت  زدایی زمانی رخ می دهد که دمای آب اسپری کمتر از دمای حباب تر هوای ورودی باشد. در این صورت سطح رطوبت هوای ورودی بالاتر از مقدار محیط می شود و آب رطوبت هوا را می گیرد. هر چه آب اسپری سردتر باشد رطوبت گیری آن بیشتر شده و هوا خنکتر می گردد.

رطوبت ­زدایی معمولاً در فصول گرم و مرطوب مانند اواخر بهار و تابستان و اوایل پاییز نیاز است.

تمیز کردن هوا با ایرواشر

هوای آلوده هنگامی که به صفحات مرطوب تیغه ها برخورد می کند تمیز شده و پرز، روغن و سایر ذرات موجود در آن حذف میگردد. این ذرات وارد آب شده و ممکن است باعث گرفتگی نازلهای اسپری گردد از این رو مواد ضد رسوب به آب اضافه می کنند.

نگهداری ایرواشر

ایرواشر (Air washer) باید مرتب بازرسی شوند تا اجزای مرطوب آن عاری از گرد و خاک و روغن باشند.