دستگاه کولر تابلو برق

فروش ویژه محصولات VRF با تکنولوژی HITACHI
دسامبر 1, 2019

کاتالوگ کولر تابلو برق کول ویو

PRTHERM SP-W1000  مزایای دستگاه کولر تابلو برق

• مصرف پایین برق
• نصب سریع و آسان بدون نیاز به متخصص
• دارای فیلتر قابل شستشو با فناوری نانو
• کویلهای دستگاه Gold fin جهت جلوگیریر از خورندگی و افزایش طول عمر دستگاه
• دارای ترموستات دیجیتال با قابلیت تنظیم ماکزیمم و مینیمم
• گاز R-134 سازگار با محیط زیست
• کمپرسور Danfooss
• برای راندمان بیشتر از تکنیک water heat exchanger در این سیستم استفاده شده است.
• رنگ پودری الکترواستاتیک با ضخامت بالا
• عدم نیاز به نگهدارنده متخصص
• به دلیل استفاده از کویل DX رطوبت سیستم نزدیک به صفر خواهد بود.

دستگاه کولر تابلو برق

PRTHERM SP-W1000

 

ITEMUNITDISCRIPTION
Cooling capacityModelSp-w1000
Btu/h4200
Power inputW1000
Power supplyV/PH/HZ220-1-50
Max running currentA2/8
CompressorTypeUni
refrigerantR134
Evaporator coil

Condenser coil

TypeFin plated
SizeIn3/8
Fin coatGold
Evaporator FanTypeBackward
Sizecm
Condenser FanTypeBackward
Sizecm
Condensing temp°c41
Heat exchanger
Evaporator temp°c7/2
Sound leveldB65
Dimensions (H×W×D)cm65×35×22
Weightkg35 in bilt

 

PROTHERM SP-W2000 مزایای دستگاه کولر تابلو برق

 • مصرف پایین برق
 • نصب سریع و آسان بدون نیاز به متخصص
 • دارای فیلتر قابل شستشو با فناوری نانو
 • کویلهای دستگاه Gold fin جهت جلوگیریر از خورندگی و افزایش طول عمر دستگاه
 • دارای ترموستات دیجیتال با قابلیت تنظیم ماکزیمم و مینیمم
 • گاز R-134 سازگار با محیط زیست
 • کمپرسور Danfooss
 • برای راندمان بیشتر از تکنیک water heat exchanger در این سیستم استفاده شده است.
 • رنگ پودری الکترواستاتیک با ضخامت بالا
 • عدم نیاز به نگهدارنده متخصص
 • به دلیل استفاده از کویل DX رطوبت سیستم نزدیک به صفر خواهد بود.
ITEMUNITDISCRIPTION
Cooling capacityModelSp-w2000
Btu/h7500
Power inputW2000
Power supplyV/PH/HZ220-1-50
Max running currentA4/2
CompressorTypeUni
refrigerantR134
Evaporator coil

Condenser coil

TypeFin plated
SizeIn3/8
Fin coatGold
Evaporator FanTypeBackward
Sizecm
Condenser FanTypeBackward
Sizecm
Condensing temp°c45-55
Heat exchanger
Evaporator temp°c8
Sound leveldB65
Dimensions (H×W×D)cm158×40×27
Weightkg55 in bilt

 

 

 

مزایای دستگاه کولر تابلو برق PROTHERM  SP-W3000

 • مصرف پایین برق
 • نصب سریع و آسان بدون نیاز به متخصص
 • دارای فیلتر قابل شستشو با فناوری نانو
 • کویلهای دستگاه Gold fin جهت جلوگیریر از خورندگی و افزایش طول عمر دستگاه
 • دارای ترموستات دیجیتال با قابلیت تنظیم ماکزیمم و مینیمم
 • گاز R-404 سازگار با محیط زیست
 • کمپرسور Danfooss
 • برای راندمان بیشتر از تکنیک water heat exchanger در این سیستم استفاده شده است.
 • رنگ پودری الکترواستاتیک با ضخامت بالا
 • عدم نیاز به نگهدارنده متخصص
 • به دلیل استفاده از کویل DX رطوبت سیستم نزدیک به صفر خواهد بود.
ITEMUNITDISCRIPTION
Cooling capacityModelSp-W3000
Btu/h10500
Power inputW3000
Power supplyV/PH/HZ220-1-50
Max running currentA5/5A
CompressorTypeUni
refrigerantR404
Evaporator coil

Condenser coil

TypeFin plated
SizeIn3/8
Fin coatGold
Evaporator FanTypeBackward
Sizecm
Condenser FanTypeBackward
Sizecm
Condensing temp°c45-55
Heat exchanger
Evaporator temp°c8
Sound leveldB65
Dimensions (H×W×D)cm158×40×27
Weightkg55 in bilt

 

کاتالوگ کولر تابلو برق کول ویو